PRODUCT CENTER

产品中心

+
  • DA-XA锁扣-1.jpg
  • DA-XA锁扣.jpg
  • DA-XA锁扣-2.jpg
  • DA-XA锁扣-3.jpg

DA-XA门锁开关卡扣

产品型号:

033


产品特点

目前广泛应用于烟灰缸、杯托、卡片盒、顶置太阳镜托、灯具箱、储物盒、电脑主机箱面板、电脑显示屏、配电箱等产品 
立即联系

产品详情


目前广泛应用于烟灰缸、杯托、卡片盒、顶置太阳镜托、灯具箱、储物盒、电脑主机箱面板、电脑显示屏、配电箱等产品 

*使用温度 : -40~80℃ 
*产品外壳材质 :POM 
*卡脚材质 :PA 
*弹簧材质 :SUS 
*勾针材质 :SUS

尺寸图:

DA-XA⻔锁开关卡扣

关键词:

开关卡扣 门锁卡扣